Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης > Φέτα Ελασσόνας


ΠΟΠ Προϊόν ονομασίας προέλευσης. Παράγεται από παστεριωμένο πρόβειο και κατσικίσιο γάλα Ελασσόνας σε ποσοστό 70%-30%.