Πιστοποιήσεις


Με εκτεταμένους ελέγχους σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής μας διαδικασίας, ικανοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο τις πλέον εξειδικευμένες και σύνθετες ανάγκες των πελατών και καταναλωτών μας οικοδομώντας έτσι μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης.

Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με το ISO 22000: 2005 από το Φεβρουάριο του 2010.